Первинний кеш інструкції тісно пов'язаний з блоком попередньої вибірки, а первинний кеш даних — з виконавчим блоком процесора. Вторинний кеш є спільним, i в процесорах Р6 підключений до окремої внутрішньої шини кеш-пам’яті.

В процесорах i486 i Pentium вторинний кеш є зовнішнім i підключається до зовнішньої системної шини процесора. В процесорах Celeron 266 i 300 вторинний кеш відсутній.

Довжина рядка кеша в i486 — 16 байт, у процесорах Р5 другого покоління i P6 — 32 байт. Рядки заповнюються цілком пакетними циклами зчитування — 4 передачі на рядок з основної пам'яті, вирівняними за 32-байтними межами. Будь-який внутрішній запит процесора на  звернення до пам'яті спрямовується у внутрішній кеш. Якщо запитувана ділянка пам'яті наявна в рядку внутрішнього кеша, то він обслуговує цей запит. У випадку промаху запит задовольняється, як тільки необхідні дані зчитуються з ОЗП. Заповнення рядка до кінця відбувається паралельно з обробкою одержаних даних. Виділення i заміщення рядків у процесорах i486 i Р5 виконуються тільки для ремонту ноутбуков acer кеш-промахів при зчитуваній. При промахах запису заповнення рядків здійснюється тільки в процесорах Р6. Кешування доступне в будь-якому режимі процесора.

Буфер асоціативної трансляції TLB з6epiгaє входження в каталог сервисный центр i в таблиці сторінок, до яких звертались останнім часом. В i486 для даних та інструкцій використовується єдиний TLB, а в процесорах Р5 i P6 ці буфери роздільні.

Великі сторінки, зокрема 2Мбайт в режимі РАЕ (Physical Address Extension — режим розширення фізичної адреси до 36 6iт) i 4 Мбайт в режимі PSE (Page Size Extension — прапорець розширення розміру сторінки) обслуговуються роздільними TLB.

Буфери запису пов'язані з виконавчим блоком процесора. Вони дають змогу ремонту ноутбука на деякий час відкласти фактичний запис у зовнішній кеш i основну пам'ять, пропонуючи шину для інших обмінів, необхідних для виконання наступних інструкцій. Запис буферизується в усіх режимах роботи процесора. Але буферизації запису в порти вводу/виводу не відбувається.

Bci механізми кешування, як правило, npoзopi для прикладних програм i після дозволу кешування пропускають через себе потоки інструкцій i даних без вимог явного програмного керування, але знання особливостей механізмів кешування пам’яті дає можливість оптимізувати коди.